Korvausilmasarjat

Palamisilman johtaminen tulisijan alle

Tulikivi-tulisijoissa palamisilma voidaan johtaa tulisijan alle suoraan ulkoa, jolloin varmistetaan palamisilman riittävyys. Tällöin koneellinen ilmanvaihto ei vaikuta tulisijan toimintaan eikä tulisija sekoita asunnon ilmanvaihtoa. Palamisilman hallittu johtaminen tulisijaan estää myös huoneilman turhan jäähdyttämisen, eikä huoneistoon tule vedontunnetta.

Lämmityksen alussa paloilman tulo aukaistaan erillisellä luukussa olevalla ilmansäätimellä, jonka asentoa muuttamalla ilmantulo katkaistaan palotapahtuman loputtua. Tulikiven tulipesä on suunniteltu niin, ettei ulkoa virtaava kylmä ilma vaikuta palotapahtumaan, vaan ilma lämpenee rakenteissa matkalla palotilaan.

Paloilmakanava johdetaan ulkoa suoraan tulisijan alle rakennusmääräysten mukaisesti ja huomioiden mahdollinen veden kondensoituminen kylmille pinnoille.

Tulikiven perinteisissä vuolukivitakoissa palamisilma johdetaan tulisijan alle erikseen tilattavaan paloilma-adapteriin. Keraamisissa tulisijoissa paloilmanohjaus tulee vakiona takkojen alle ulkoa. Näissä malleissa huoltoluukun takana olevat pienet, metallikannet voidaan poistaa, jos paloilma halutaan johtaa suoraan huonetilasta. Näissä tulisijoissa paloilman kanavakoko tulisijalle on min. Ø 150 mm tai kanavan poikkipinta-ala 170 cm^2.
 


 

 

KI4-korvausilma-adapteri:
Takkaryhmä 1 ja takkaleivinuunit

KI3-korvausilma-adapteri:
Takkaryhmä 2