Vesilämmitysjärjestelmä W10 | Tulikivi

Vesilämmitysjärjestelmä W10

Vesikiertotakalla lämmität tasaisesti koko kotia. Lämpöä varataan osin veteen, joten takan pinta ei kuumene yhtä lämpimäksi kuin normaalikäytössä. Voit siis nauttia takkatulen tunnelmasta lähes koko vuoden ja pitää huonelämpötilan miellyttävänä.

Uuden kodin älykäs ja tehokas lämmitysjärjestelmä

Tulikivi Green W10 -lämmitysjärjestelmällä voit siirtää merkittävän osan tulisijalla tuottamastasi lämmöstä käytettäväksi kotisi muussa vesikeskuslämmityksessä ja näin leikata huomattavasti ostoenergiasta koituvia kuluja. Vesikiertotakkaan on asennettu vesiputket takan sisärungon ympärille. Takkassa puita poltettaessa vesi lämpiää putkissa, joista se ohjataan varaajaan. Takan ulkopinta pysyy vesikiertotakoissa viileämpänä kuin perustakoissa. Takan tuottama lämpö voidaan ohjata lattialämmityksen kautta eri huoneisiin ja näin lämmittää tasaisemmin koko kotia.

Rakennusten energiatehokkuuden parantuessa mm. uusien rakennusmääräysten myötä rakennusten kokonaislämmitystarve vähenee. Sekä matalaenergia- että varsinkin passiivitaloissa tehokkaalla tulisijalla ja toimivalla vesilämmitysjärjestelmällä voidaan kattaa merkittävä osa koko kodin lämmitysenergiantarpeesta. Tehokkaan tulisijan tuottamaa energiaa voidaan siirtää kodin eri tilojen lämmitykseen tai lämpimän käyttöveden tuottamiseen.

 

Tulikiven vesilämmitysjärjestelmän sydämenä toimii Tulikivi-takka, johon asennetaan lämmönsiirrinpaketti. Veteen siirretty lämpöenergia voidaan varastoida kombienergiavaraajan. Saneerauskohteissa voit hyödyntää jo kotonasi olemassa olevaa varaajaa ja vesikiertoista lämmitysjärjestelmää. Liitettävyys olemassa olevaan järjestelmään on varmistettava LVI-suunnittelijalta.

Järjestelmä ei muuta tulisijan lämmitystapaa, vaan voit käyttää takkaa normaalisti käyttöohjeen mukaan. Lämmöntarpeen kasvaessa voit lisätä energiantuottoa lämmittämällä tulisijaa kaksi kertaa vuorokaudessa. Näin sähkön kulutushuiput leikkautuvat ja saat tuntuvan säästön sähkölaskuun. Samalla takan lämmityskautta voidaan pidentää viihtyisyydestä tinkimättä.

  Lämmönsiirtimen lämpöteho,   Säteilylämpö, 59 %,   Veteen siirtynyt lämpö, 41 %
Esimerkkikuvaajassa esitetään lämmönsiirtimen lämpöteho, kun Sarmi-takkaa on lämmitetty kahdesti vuorokauden aikana. Lämmityksen tuottamasta energiasta 41 % siirtyy lämmönsiirtimien kautta veteen, ja 59 % säteilylämpönä huonetilaan. Keskiarvo veteen siirtyneelle teholle on noin 1,6 kW.

 
  Takkalämmitys,   Aurinkolämmitys
Takka- ja aurinkolämpö sopivat vuorolämmitykseen. Takan säännöllinen lämmittäminen on luontevinta talvikaudella, jolloin lämmitysenergian tarve on suurin. Aurinkolämpö on tehokkain kevättalvella ja kesällä, jolloin tämän lämmön voi siirtää esim. kosteiden tilojen lattialämmitykseen ja lämpimän käyttöveden tuottamiseen. Lämmönsiirrinpaketin lisääminen takkaan jatkaa sen vuotuista käyttöaikaa. Takan käyttöä voidaan jatkaa kauemmin keväällä ja tehokas lämmitys voidaan aloittaa aikaisemmin syksyllä asumisviihtyisyydestä tinkimättä.

 

Puulämmitys sopii mainiosti passiivi- ja matalaenergiataloon

Green W10 sopii erityisen hyvin matalaenergia- ja passiivienergiataloihin, koska järjestelmän lämmitysteho ja sen tuottama energiamäärä riittävät hyvin kattamaan merkittävän osan matalaenergiatalojen lämmöntarpeesta. Tähän riittää tulisijan normaali käyttö.

Energiatehokkaaseen taloon kannattaa valita varaava tulisija sekä W10-vesilämmitysjärjestelmä. Varaava tulisija luovuttaa lämmön hitaasti huoneistoon. Lisäksi Tulikivi Green W10 mahdollistaa tulisijan lämmön jaon joko käyttöveden lämmitykseen tai vesikiertoiseen lattialämmitykseen. Kevytuuni tai kamiina antaa liian suuren hetkellisen lämpötehon, koska lämpö ei varaudu tulisijaan, ja tämän vuoksi lämpö on tuuletettava ulos.

Tulikivi Green W10 -vesilämmitysjärjestelmällä voi alentaa rakennukselle laskettavaa e-lukua, koska Tulikivi Green -järjestelmä käyttää puuta ja lisää näin uusiutuvan energian osuutta lämmöntuotossa. Ahkera takan käyttäjä voi Tulikivi Green W10 -vesilämmitysjärjestelmällä lämmittää rakennuksen eristystasosta ja energiankulutuksesta riippuen neliömääräisesti seuraavankokoiset talot:

 

Tulikivi Green W 10 -vesilämmitysjärjestelmän lämmöntuoton laskennan perusteena on käytetty 200 lämmityskertaa vuodessa. Puumäärä 15 kg/lämmityskerta sekä alaliitosmallin lämmönsiirrin (7 pinokuutiometriä/vuosi). Yhteensä hyötylämpöä  veteen 4500 kWh/vuosi (45 % lämmöstä veteen) ja suoraan huoneistoon 5500 kWh/vuosi. 

 

Green W10 -lämmönsiirrinpaketit

Tulikivi Green W10-järjestelmässä on kaksi erilaista peruslämmönsiirrinpakettia: alaliitos- ja yläliitospaketti. Jos tulisija liitetään hormiin alhaalta, valitaan alaliitosmallin lämmönsiirrinpaketti, jolloin tulisijaa voidaan hyödyntää maksimaalisesti vesilämmitykseen. Kun hormi liitetään tulisijan päälle, valitaan yläliitospaketti. Tällöin tulisija luovuttaa suuremman osan miellyttävää säteilylämpöä suoraan huoneistoon ja vain osaksi hyödyntää tulisijan lämpöä veden lämmityksessä.

Lämmönsiirtimellä varustettu tulisija voidaan asentaa tilaan, jossa lämmitystarve on vähäisempi viihtyisyyden kärsimättä. Siirtimen vaikutuksesta tulisijan pintalämpötilat ovat normaalia alhaisemmat jolloin huonelämpötila pysyy miellyttävällä tasolla myös hyvin eristetyissä rakennuksissa.

Siirrin on huoltovapaa ja pitkäikäinen eikä siirrintä tarvitse puhdistaa. Lämmönsiirrin ei joudu missään vaiheessa tekemisiin savukaasujen kanssa, vaan lämpö johdetaan lämmönsiirrinelementteihin suoraan varaavasta massasta. Tulisijaa voidaan käyttää myös sähkökatkoksen aikana kun huolehditaan, että tulisijapiiri täytetään vedellä sähkökatkoksen jälkeen.

Absorptiolämmönsiirtimellä jopa 50 % tulisijaan varastoituneesta lämmöstä on siirrettävissä lämmityspiiriin ja käyttöveden lämmitykseen.

YLÄLIITOSPAKETTI: Lämmönsiirtimet asennetaan takan molemmille sivuille sekä taakse. Takan tuottamasta energiasta noin 25-35 % voidaan siirtää veteen. Yläliitospaketti asennetaan, kun tulisijan hormin liitos tulee uunin päälle (T-mallit).


ALALIITOSPAKETTI: Lämmönsiirtimet asennetaan takan  molemmille sivuille, päälle, taakse ja etuseinään luukun yläpuolelle. Takan tuottamasta energiasta noin 30-50 % voidaan siirtää veteen. Alaliitospaketti asennetaan, kun tulisijan hormiliitos tehdään perinteisesti alhaalta.

Tulikivi Green W10 -vesilämmitysjärjestelmä sopii seuraaviin Tulikivi-tulisijoihin: Koli, Otra, Salvo, Lampo, Raita, Akko,  Saramo, Kalla, Vaala ja Jalanti. Kaksiluukkuisiin malleihin (2D) lämmönsiirrintä ei voida asentaa.

 

Jäspi Ecowatti -hybridivaraaja osaksi vesilämmitysjärjestelmää

Suosittelemme Jäspi Ecowatti-hybridivaraajaa, koska se on suunniteltu hyödyntämään ulkopuolista energianlähdettä vesikiertoisessa lämmitysjärjestelmässä ja käyttöveden lämmityksessä. Jos tulisijalla ja/tai aurinkokerääjällä tuotettu lämpö ei riitä, Ecowatti ottaa automaattisesti avuksi sähkövastukset. Ecowatin yhteensopivuus Tulikivi Green W10 -vesilämmitysjärjestelmään on testattu.

Ecowatti toimii täysin automaattisesti ulkoilmaohjatulla, tehonvalvonnalla varustetulla automatiikalla. Ecowattiin voidaan kytkeä lämmönsiirtimillä varustettu Tulikivi-takkauuni, aurinkokeräimet ja/tai ilmavesilämpöpumppu erikseen Kaukoralta tilattavilla lämmönlähteiden omilla tarvikepaketeilla. Ecowatti huolehtii, että lämpimän käyttöveden tuotto on riittävää, ja että lämmityksen menoveden lämpötila on oikea.

Lue lisää Jäspi Ecowatista>>

 

Tulikivi Green W10 -pumppuryhmä DN20

Kun Tulikivi Green W10 -vesilämmitysjärjestelmä liitetään esim. saneerauskohteessa olemassa olevaan lämminvesivaraajaan, suosittelemme käytettäväksi Tulikivi Green W10 -pumppuryhmää. Pumppuryhmään kuuluvat seuraavat komponentit: integroitu säädin, 3-portainen kiertovesipumppu sekä järjestelmään mitoitettu varoventtiili, 3 bar, yksisuuntaventtiilit, lämpötilamittarit sekä lianerotin. Pumppuryhmän tilauskoodi on OU00415.

Pumppuryhmään kuuluva säädin on suunniteltu nimenomaaan toimivaksi tulisijan yhteyteen liitetyn absorptiolämmönsiirtimen kanssa. Pumppuryhmä takaa järjestelmän toimivuuden, koska säädin optimoi tulisijan tuottaman lämmön siirtymisen varaajaan säätämällä veden virtausnopeutta lämmönsiirtimissä. Säädin on helppokäyttoinen. Pumppuryhmä nopeuttaa järjestelmän asentamista ja käyttöönottoa vähentämällä asennustyötä työmaalla. Pumppuryhmä voidaan asentaa suoraan varaajan tilavuuteen tai erilliseen varaajan lämmönsiirtimeen. Erilliseen lämmönsiirtimeen asentaessa täytyy huomioida paisuntasäiliön tarve.