Suojaetäisyydet ja hormiliitostiedot

Jo takan ostoa suunnitellessa on hyvä ottaa huomioon takan tarvitsemat suojaetäisyydet palaviin materiaaleihin. Myös hormiliitoksen suhteen pitää tietää hormiliitosaukon mitat ja sijainnit takassa. Olemme koonneet suosituimpien takkamalliemme mitta-, lämpötekniikka- sekä hormiliitostiedot yhteen taulukkoon. Samasta taulukosta löytyy myös tieto onko kyseiseen takkamalliin saatavilla lisävarusteena sähkövastukset, onko takka yhdistettävissä vesilämmitysjärjestelmään ja voiko siinä polttaa puun ohella myös pellettiä. Myös mahdollisuus paloilman tuontiin ulkoa on taulukossa takkamalleittain.

SUOSITUIMPIEN TAKKOJEMME TEKNISET TIEDOT YHDESSÄ TAULUKOSSA: Mitta,- lämpötekniikka- sekä hormiliitostiedot (pdf)

Oheisesta taulukosta sekä alla olevasta kuvasta näet Tulikivi-tulisijojen suojaetäisyydet palava-aineiseen materiaaliin (ylös, sivuille sekä eteen). Suojaetäisyys sivuille vaihtelee 50 - 200 mm välillä tulisijamallista riippuen. Suojaetäisyys tulisijan alle on 50 mm. Jos lattia on palava-aineista materiaalia, mitoita kipinäsuoja piirroksen mukaan. Varaa tulisijan eteen työskentelytilaa 1000 mm sekä nuohousluukkujen eteen 600 mm. Luukuista suojaetäisyys on 500 mm sivuille ja eteen. Suojaetäisyydet on määritelty mallikohtaisesti EN15250-normin tai Suomen Rakentamismääräyskokoelman RakMK osan E8 määräysten mukaisesti.

*) Huomioi suojaetäisyys valurautatasosta, katso kuva.