Tiedotuspolitiikka | Tulikivi

Tiedotuspolitiikka

Tulikivi Oyj:n viestinnän tavoitteena on vahvistaa yrityksen positiivista imagoa. Tiedon levittämisellä pyritään vahvistamaan Tulikiven tunnettuutta ja edistämään myyntiä. Yrityskuvaan vaikutetaan ohjaamalla uloslähetettäviä viestejä. Viestinnän pääperiaatteena on, että viestintä tapahtuu nopeasti, avoimesti, rehellisesti, jatkuvasti ja tasapuolisesti, lait, sopimukset ja pörssisäännökset huomioiden.