Suojaetäisyydet ja hormiliitostiedot

Jo takan ostoa suunnitellessa on hyvä ottaa huomioon takan tarvitsemat suojaetäisyydet palaviin materiaaleihin. Myös hormiliitoksen suhteen pitää tietää hormiliitosaukon mitat ja sijainnit takassa. Katso mittatiedot oheisesta taulukosta.