Luonnonkivilaattojen asennusohjeet | Tulikivi

Luonnonkivilaattojen asennusohjeet

Laatoitusalusta

Ohje koskee luonnonkivilaatoituksia, kun laatoitusalustana on TT-laatta, ontelolaatta, paikallavalulaatta tai maanvarainen betonilaatta. Laatoitettavan alustan tulee olla puhdas, mahdollisimman jäykkä, tasainen ja liikkumaton. Alustassa ei saa olla laattojen kiinnipysymistä heikentäviä tai aiheuttavia aineksia. Kutistuman kannalta suositellaan, että laatoitusalustan suhteellinen kosteus on korkeintaan 80%.

Kiinnitys- ja saumauslaasti

Kiinnityssysteemin muodonmuutoskyvyn parantamiseksi kiinnityslaastin alla voidaan käyttää laakerointi kerrosta. Laakerointikerros voi olla esimerkiksi märkätiloihin tarkoitettu vedeneristysmassa. Laattojen kiinnitys tehdään tarkoitukseen sopivalla laastilla. Laatoitus kiinnitetään alustaan laastilla, tarkistetaan tasoitteen ja vedeneristeen yhteensopivuus käytettävän laastin kanssa. Kiinnitys- ja saumausaineet eivät saa aiheuttaa värivikoja laattoihin tai saumoihin. Laatat asennetaan siten, että saadaan aikaan luja laattojen, alustan ja kiinnitysaineen tartunta. Tartuntapinnoilla ei saa olla pölyä tai muita tartuntaa heikentäviä epäpuhtauksia. Laastin avoaika ei saa ylittyä. Avoajan ylittyminen johtaa puutteelliseen tartuntaan. Kiinnityslaastin tulee täyttää laatan pinta.

Laattasaumat

Laattojen välisen sauman leveys on yleensä 2-3 mm. Laastilla kiinnitetyt laatat saumataan aikaisintaan 1-3 vuorokauden kuluttua asentamisesta. Saumaustyön jälkeen laatat puhdistetaan, ennen kuin saumausaine ehtii kovettua laattaan.

Liikuntasaumat

Liikuntasaumat sijoitetaan aina rakennuksen rungon liikuntasauman kohdalle, aina pystyrakenteen ja lattian liitoskohtaan ja aina kohtiin, joissa on odotettavissa rakenteiden liikkeitä. Elastisista saumausaineista ei saa vapautua liuottimia tai rasva-aineita, jotka tunkeutuvat kiveen ja värjäävät kiven märän näköiseksi. Elastisia saumausmassoja liikuntasaumoihin käytettäessä on varmistettava, että ne soveltuvat luonnonkivien kiinnitykseen ja saumaukseen.

Noudata laastin valmistajan ohjeita ja muista suojausainekäsittely.

Mosaiikkilaattojen asennus

Luonnonkivimosaiikkilaatat on sidottu toisiinsa alapuolisella lasikuituverkolla. Luonnonkivimosaiikkeja voidaan käyttää sisä-, märkä- ja ulkotiloissa, varmista kuitenkin mosaiikin soveltuvuus ajateltuun tarkoitukseen.

Kutistuman kannalta suositellaan, että laatoitusalustan suhteellinen kosteus on korkeintaan 80%. Laatoitusalustan tulee olla puhdas ja ehdottaman tasainen. Laastikamman hammastus tulee olla laatoille sopiva, esim. 6x6 mm. Kiinnityslaastin tulee olla riittävän jäykkää, etteivät laatat valu. Kiinnityslaastin tulee täyttää laatan pinta eli laastin tartuntapinta-ala tulee olla 100% kaikissa olosuhteissa. Laastin avoaika ei saa ylittyä. Varmista laattojen asentojen hienosäätö ja kiinnittyminen / tarttuminen kiinnityslaastin korjausaikana esim. saumauskumin avulla painamalla laatat seinään, laatat eivät saa jäädä kellumaan laastiharjanteiden varaan. Muista oikea kiinnityslaastin väri. Noudata laastin valmistajan laatoitusohjeita.

Mosaiikkien saumauksessa tulee noudattaa laastinvalmistajan saumausohjeita.

Laastilla kiinnitetyt mosaiikit saumataan aikaisintaan 1-3 vuorokauden kuluttua asentamisesta. Saumaustyön jälkeen mosaiikit puhdistetaan huolellisesti useampaan kertaan, ennen kuin saumausaine ehtii kovettua mosaiikin pintaan.

Kiinnitys- ja saumausaineet

Kivilajeille tyypilliset värisävyt voivat vaihdella toimitettavan kivierän välillä. Jotta värivaihtelujen tasaisuus voidaan varmistaa, kannattaa kivilaatat sekoittaa keskenään. Varmista ennen laattojen asentamista, että pohja on tasainen, kuiva ja puhdas. Vaaleiden ja läpikuultavien luonnonkivilaattojen kiinnityksessä käytetään valkoisesta kiinnityslaastia.
Esim. Mapei Keraflex S1 valkoinen tai Weber vetonit RFR.Tummempien laattojen kiinnitykseen voidaan käyttää harmaasta kiinnityslaastia. Esim. Mapei Keraflex S1 harmaa tai Weber vetonit RF

Saumaus tehdään asennuksen kuivuttua, aikaisintaan seuraavana päivänä. Laattojen saumaukseen käytetään saumauslaastia. Luonnonkiven elastisiin saumauksiin sopii luonnonkivisilikoni. Muun käytettävän silikonin soveltuvuus luonnonkivelle on varmistettava. Esim. Mapei tai Mira luonnonkivisilikoonit

Huom. Etikkapohjaiset saniteettisilikonit eivät sovellu luonnonkiven kiinnitykseen, saumaukseen tai kittaukseen.

Ohjeet ovat suuntaa-antavia. Ennen tuotteiden käyttöä on varmistuttava siitä, että tuote sopii käyttökohteeseen. Tarkemmat ohjeet löytyvät valmistajien tuotekorteista.