Hallitus

Tulikivi-konsernin hallinnosta ja toiminnasta vastaavat yhtiökokouksen valitsema hallitus, hallituksen valiokunnat sekä toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan apuna toimiva johtoryhmä.

Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään seitsemän jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet vuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.  Konsernin emoyhtiön hallitus päättää tytäryhtiöiden hallitusten kokoonpanoista.

Tulikivi Oyj:n hallitus

Jyrki Tähtinen (s.1961)

Oikeustieteen kandidaatti, MBA, asianajaja. Tulikiven hallituksen jäsen vuodesta 2015. Hallituksen puheenjohtaja 13.4.2015 lähtien.

Muut keskeiset luottamustoimet: Borenius Asianajotoimisto Oy:n hallituksen puheenjohtaja, JSH Capital Oy:n hallituksen jäsen.

Keskeinen työkokemus:
Borenius Asianajotoimisto Oy:n toimitusjohtaja (1997-2008)
Borenius Asianajotoimisto Oy: osakas (1991-)
ja tätä ennen lakimiestehtävissä muiden asianajotoimistojen ja Helsingin kaupungin palveluksessa vuodesta 1983 lähtien.

Tulikivi Oyj:n osakeomistus:
A-osakkeita: 42 553 kappaletta

 

Heikki Vauhkonen (s.1970)

Oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden kandidaatti. Tulikivi Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2001, toimitusjohtaja 2007-huhtikuu 2013, Tulikivi Oyj:n hallituksen puheenjohtaja 16.4.2013-22.8.2013. Tulikivi Oyj:n toimitusjohtaja 23.8.2013-. Johtoryhmän jäsen vuodesta 2001. Tulikiven palveluksessa vuodesta 1997.

Muut keskeiset luottamustoimet: Fennian hallintoneuvoston jäsen vuodesta 2011, Rakennustuoteteollisuuden RTT ry:n  johtokunnan jäsen vuodesta 2012, Suomen Kivitutkimussäätiön hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2015, Suomen Lähienergialiitto ry:n hallituksen jäsen vuodesta 2015.

Keskeinen työkokemus:
Tulikivi U.S. Inc.,: Vice President, 1997-2001;
Tulikivi Oyj: tulisijaliiketoiminnan markkinointijohtaja 2002–2007,
Tulikivi Oyj: toimitusjohtaja 2007- huhtikuu 2013
Tulikivi Oyj:n hallituksen puheenjohtaja 16.4.2013-22.8.2013
Tulikivi Oyj:n toimitusjohtaja 23.8.2013-.

Tulikivi Oyj:n osakeomistus:
K-osakkeita 5 809 500 kappaletta
A-osakkeita 1 064 339 kappaletta

 

Markku Rönkkö (s. 1951)

Kauppatieteiden maisteri. Tulikivi Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2009 ja tarkastusvaliokunnan jäsen vuodesta 2009.
 
Muut keskeiset luottamustoimet: Goodwiller Oy:n hallituksen jäsen, Mikrobioni Oy:n hallituksen jäsen, Potwell Oy:n hallituksen jäsen, Boardman Oy:n osakas/partneri sekä Iisalmen kaupunginvaltuuston ja -hallituksen jäsen.

Keskeinen työkokemus:
Sivutoiminen KHT-tilintarkastaja 1984 – 2003
IS-Yhtymä Oy talousjohtaja 1977 – 1982
Olvi Oyj: talousjohtaja 1983 – 1985 ja toimitusjohtaja 1985 – 2004
Savon Voima Oyj: toimitusjohtaja 2004 – 2006
Karelia-Upofloor Oy: toimitusjohtaja 2006 - 2007
Järvi-Suomen Portti Oy: toimitusjohtaja 2008 – 2011.

Tulikivi Oyj:n osakeomistus:
A-osakkeita 159 453 kappaletta

 

Reijo Svanborg (s.1943)

Diplomi-insinööri. Hallitusammattilainen vuodesta 2007. Tulikiven hallituksen jäsen vuodesta 2015 ja tilintarkastusvaliokunnan jäsen vuodesta 2015.

Muut keskeiset luottamustoimet: Hakaniemen Metalli Oy/High Metal Production Oy:n hallituksen jäsen, Enero Oy:n hallituksen jäsen sekä Finndomo Oy:n hallituksen jäsen.

Keskeiset työkokemus:
Hackman Catertec Oy: toimitusjohtaja 1983-1989
Oy Hackman Ab: strategiajohtaja 1989-1990
Tebel-mkt B.V./Tetra Pak Tebel B.V: toimitusjohtaja 1990-1996
Tulikivi Oyj:  toimitusjohtaja 1997-2001
Finndomo: toimitusjohtaja 2001-2007.

Tulikivi Oyj:n osakeomistus:
A-osakkeita: 216 208 kappaletta

Jaakko Aspara (s. 1981)

Professori. Kauppatieteiden tohtori, taiteen tohtori, diplomi-insinööri. Tulikiven hallituksen jäsen vuodesta 2016.

Muut keskeiset luottamustoimet: Are Oy:n hallituksen jäsen, HOK-Elannon hallituksen jäsen, Markkinatutkimusalan eettinen neuvosto, hallituksen varapj., Mark Suomen markkinointiliitto ry., hallituksen jäsen .

Keskeiset työkokemus:
Aalto-yliopisto: Markkinoinnin professori 2007-2014
Aalto-yliopisto: Muotoiluliiketoiminnan johtamisen professori 2014
Svenska Handelshögskolan: Christian Grönroos professori 2014-.

Tulikivi Oyj:n osakeomistus:
-

Paula Salastie (s. 1978)

BBA. Tulikiven hallituksen jäsen vuodesta 2017.

Muut keskeiset luottamustoimet: Teknos Group Oy:n hallituksen jäsen, Datacenter Finland Oy:n hallituksen jäsen, Kemianteollisuus KT Ry:n hallituksen jäsen, Väriteollisuusyhdistys Ry hallituksen jäsen, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Elon hallintoneuvoston jäsen, Perheyritysten Liitto Ry:n valtuuskunnan jäsen, Teknos Oy:n hallituksen puheenjohtaja,  Teknos AB hallituksen puheenjohtaja, Teknos A/S hallituksen puheenjohtaja, Teknos (UK) Limited hallituksen jäsen, Teknos Sp. z.o.o. Supervisory Board jäsen, Finaintel Oy hallituksen jäsen, PS Holding Oy hallituksen puheenjohtaja 

Keskeiset työkokemus:
Teknos Group Oy: konsernijohtaja 2015-
Teknos Group Oy: hallituksen puheenjohtaja 2011-2015
Teknos Group Oy: segmenttijohtaja, kauppa- ja rakennusmaalit 2009-2010
Teknos Group Oy: sukupolvenvaihdokseen liittyvät järjestelyt 2007-2008
Pyramid Invest Oy: toimitusjohtaja, sijoittaja 2005-2009


Tulikivi Oyj:n osakeomistus:
-