Avainluvut | Tulikivi

Avainluvut

Vuosi 2019 lyhyesti

Sivun tiedot ovat tilinpäätöstiedotteesta 1-12-/2019

 

2019

2018

Muutos, %

Liikevaihto, M€

28,7

28,6

0,3

Liiketulos, M€

-0,8

-1,0

24,7

Tulos ennen veroja, M€

-1,5

-1,8

 

Sijoitetun pääoman tuotto, %

-3,0

-3,8

 

Omavaraisuusaste, %

23,0

27,4

 

Osakekohtainen tulos, €

-0,03

-0,03

 

Osakekohtainen oma pääoma, €

0,13

0,16

 

Osinko:

 

 

 

A-sarjan osake, €

            -

            -

 

K-sarjan osake, €

           -

           -