Avainluvut

Sivun tiedot ovat tilinpäätöstiedotteesta 1-12-/2017

Tunnuslukujen laskentakaavat (pdf).

  2017 2016 Muutos, %
Liikevaihto, M€ 29,3 30,5 -3,9
Liiketulos, M€ -0,4 -1,4 73,1
Tulos ennen veroja, M€ -1,2 -2,1 44,9
Katsauskauden laaja tulos, Me -1,3 -2,0 38,5
Osakekohtainen tulos, € -0,02 -0,03  
Liiketoiminnan nettorahavirta 1,9 2,0  
Omavaraisuusaste, % 30,7 33,4  
Nettovelkaantumisaste, % 135,3 125,0  
Sijoitetun pääoman tuotto, % -1,2 -4,3