Laastilla kiinnitettävien laattojen asentaminen

Laatoitusalusta

Ohje koskee luonnonkivilaatoituksia, kun laatoitusalustana on TT-laatta, ontelolaatta, paikallavalulaatta tai maanvarainen betonilaatta. Laatoitettavan alustan tulee olla puhdas, mahdollisimman jäykkä, tasainen ja liikkumaton. Alustassa ei saa olla laattojen kiinnipysymistä heikentäviä tai aiheuttavia aineksia. Kutistuman kannalta suositellaan, että laatoitusalustan suhteellinen kosteus on korkeintaan 80%.

Kiinnitys- ja saumauslaasti

Kiinnityssysteemin muodonmuutoskyvyn parantamiseksi kiinnityslaastin alla voidaan käyttää laakerointi kerrosta. Laakerointikerros voi olla esimerkiksi märkätiloihin tarkoitettu vedeneristysmassa. Laattojen kiinnitys tehdään tarkoitukseen sopivalla laastilla. Laatoitus kiinnitetään alustaan laastilla, tarkistetaan tasoitteen ja vedeneristeen yhteensopivuus käytettävän laastin kanssa. Kiinnitys- ja saumausaineet eivät saa aiheuttaa värivikoja laattoihin tai saumoihin. Laatat asennetaan siten, että saadaan aikaan luja laattojen, alustan ja kiinnitysaineen tartunta. Tartuntapinnoilla ei saa olla pölyä tai muita tartuntaa heikentäviä epäpuhtauksia. Laastin avoaika ei saa ylittyä. Avoajan ylittyminen johtaa puutteelliseen tartuntaan. Kiinnityslaastin tulee täyttää laatan pinta.

Laattasaumat

Laattojen välisen sauman leveys on yleensä 2-3 mm. Laastilla kiinnitetyt laatat saumataan aikaisintaan 1-3 vuorokauden kuluttua asentamisesta. Saumaustyön jälkeen laatat puhdistetaan, ennen kuin saumausaine ehtii kovettua laattaan.

Liikuntasaumat

Liikuntasaumat sijoitetaan aina rakennuksen rungon liikuntasauman kohdalle, aina pystyrakenteen ja lattian liitoskohtaan ja aina kohtiin, joissa on odotettavissa rakenteiden liikkeitä. Elastisistasaumausaineista ei saa vapautua liuottimia tai rasva-aineita, jotka tunkeutuvat kiveen ja värjäävät kiven märän näköiseksi. Elastisia saumausmassoja liikuntasaumoihin käytettäessä on varmistettava, että ne soveltuvat luonnonkivien kiinnitykseen ja saumaukseen.

Noudata laastin valmistajan ohjeita ja muista suojausainekäsittely.