Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä TULIKIVI OYJ.

Tulikivi Oyj Kuhnustantie 10 83900 JUUKA FINLAND p. 0403 063 100

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Tulikivi Oyj:n asiakaspalvelu vastaa rekisteröintiä koskeviin ongelmiin ja palautteisiin.

3. Rekisterin nimi Tulikivi Oyj:n markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään Tulikivi Oyj:n suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin. Henkilötietoja käytetään myös asiakassuhteen hoitamiseen, yhteydenpitoon, tilastollisiin ja palvelun kehittämistarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista: Henkilön nimi Osoite ja muut yhteystiedot Tunnistustiedot (salasana/käyttäjätunnus) Yritys- tai organisaatiotiedot (henkilön edustaman yrityksen tai organisaation) Kiinnostustiedot Lupatiedot

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään erilaisiin kilpailuihin, arvontoihin ym. osallistumisen yhteydessä, verkkopalveluihin rekisteröidyttäessä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös julkisista tietolähteistä sekä rakentamiseen liittyvistä rekistereistä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille. Ainoastaan Tulikivi Oyj:n eri maiden tytäryrityksille ja jälleenmyyjille luovutetaan heidän oman maansa asiakkaiden tiedot sähköisessä muodossa.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Tulikivi Oyj:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muin teknisin toimenpitein kuten kryptauksin.