Avainluvut

Sivun tiedot ovat tiivistelmä vuosikertomus 2016:sta, jonka voit avata tästä PDF-muodossa. Aiemmat vuosikertomukset löydät Arkistosta.

Tunnuslukujen laskentakaavat (pdf).

  2016 2015 Muutos, %
Liikevaihto, M€ 30,5 32,0 -4,6
Liiketulos, M€ -1,4 -2,9 53,5
Tulos ennen veroja, M€ -2,1 -3,9  
Sijoitetun pääoman tuotto, % -4,3 -7,7  
Omavaraisuusaste, % 33,4 36,9  
Osakekohtainen tulos, € -0,03

-0,06

 
Osakekohtainen oma pääoma, € 0,21 0,25  
Osinko:      
A-sarjan osake, € -  -  
K-sarjan osake, € -  -